ગોપનીયતા નીતિ

1. પૃષ્ઠભૂમિ

1.1 આ દસ્તાવેજ ("ગોપનીયતા નીતિ") આની દ્રષ્ટિએ એક ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ છે: (i) માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમ, 2000; (ii) લાગુ પડે તે હેઠળ ત્યાં ઘડવામાં આવેલ નિયમો; અને (iii) માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી અધિનિયમ, 2000 દ્વારા સુધારેલા વિવિધ કાયદાઓમાં ઈલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ્સને લગતી સુધારેલી જોગવાઈઓ. આ ઈલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવે છે અને તેને કોઈ ભૌતિક અથવા ડિજિટલ હસ્તાક્ષરની જરૂર નથી.

1.2 આ ગોપનીયતા નીતિ માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમ, 2000 ની જોગવાઈઓ અનુસાર પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે અને તે હેઠળ બનાવેલા નિયમો માટે નિયમો અને નિયમો, ગોપનીયતા નીતિ અને અમારી વેબસાઇટ http://www.ના ઍક્સેસ અથવા ઉપયોગ માટે ઉપયોગની શરતો પ્રકાશિત કરવી જરૂરી છે. finolee.in (“વેબસાઇટ”) અને અમારી મોબાઇલ એપ્લિકેશન http://www.finolee.in (“એપ્લિકેશન”). આ ગોપનીયતા નીતિના હેતુઓ માટે, વેબસાઇટ અને એપ્લિકેશનને એકસાથે "પ્લેટફોર્મ" તરીકે ઓળખવામાં આવશે.

1.3 પ્લેટફોર્મની માલિકી, નોંધાયેલ અને સંચાલિત છે "ભાવી ગ્રીનલેબ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ" ("કંપની", "અમે", "અમારા" અથવા "અમારા"), એક ખાનગી લિમિટેડ કંપની, જે કંપની એક્ટ, 2013 અને ની જોગવાઈઓ હેઠળ સમાવિષ્ટ છે. 428, પ્રમુખ ટેંજેન્ટ, સરગાસણ ક્રોસ રોડ, એસજીહાઇવે, સરગાસણ, ગાંધીનગર – 382421, ગુજરાત ખાતે તેની નોંધાયેલ ઓફિસ ધરાવે છે.

1.4 અમે જાણીએ છીએ કે તમારા વિશેની માહિતીનો ઉપયોગ અને શેર કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તેની તમે કાળજી રાખો છો. આ ગોપનીયતા નીતિ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ અને અમારા દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી સેવાઓ ("સેવાઓ")ને આવરી લે છે અને સમજાવે છે (i) અમે તમારી પાસેથી કઈ માહિતી એકત્રિત કરી શકીએ છીએ; (ii) અમે તે માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ; (iii) તમારી માહિતી અન્ય લોકો સાથે કેવી રીતે શેર કરવામાં આવે છે; (iv) અમે તમારી માહિતીને કેવી રીતે સુરક્ષિત કરીએ છીએ; અને (v) તમે કેવી રીતે તમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના સંગ્રહ, સુધારણા અને/અથવા કાઢી નાખવાનું નિયંત્રણ કરી શકો છો.

1.5 આ ગોપનીયતા નીતિ અમે અન્ય માધ્યમો (ઓફલાઇન સહિત) અથવા અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા એકત્રિત કરીએ છીએ તે માહિતી પર લાગુ પડતી નથી. અમારી સેવાઓ કેટલીકવાર અન્ય કંપનીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી સેવાઓ સાથે લિંક કરે છે, જેની પોતાની ગોપનીયતા અને કૂકીઝ નીતિઓ હોય છે, અને તમે તેમને જે માહિતી આપો છો તે આવી તૃતીય પક્ષની નીતિઓને આધીન હશે. તેઓ તમારી માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશે તે જાણવા માટે તમે આવી તૃતીય પક્ષની નીતિઓ તપાસો છો તેની ખાતરી કરો. કેપિટલાઇઝ્ડ શરતો કે જે આ નીતિમાં વ્યાખ્યાયિત નથી તે અમારી ઉપયોગની શરતો અથવા સેવાની શરતોમાં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે.

2. માહિતી અમે એકત્રિત કરીએ છીએ

2.1 વપરાશકર્તા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ માહિતી:

(a) અમે નીચેની માહિતી એકત્રિત કરી શકીએ છીએ:

(i) અમારા પ્લેટફોર્મના એકાઉન્ટ્સ સેટિંગ્સ પૃષ્ઠ પર અથવા તમારા દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ ફોર્મ પૂર્ણ કર્યા પછી તમારા દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલી માહિતી (જેમાં, મર્યાદા વિના, તમારું નામ અને ઇમેઇલ સરનામું શામેલ છે). આમાં અમને અમારા પ્લેટફોર્મની નોંધણી કરતી વખતે, સેવાઓની સબ્સ્ક્રાઇબ કરતી વખતે અથવા વિનંતી કરતી વખતે પ્રદાન કરવામાં આવેલી માહિતી અને તમારા એકાઉન્ટ સેટિંગ્સના અપડેટનો સમાવેશ થાય છે.

(ii) વસ્તી વિષયક માહિતી જેમ કે જન્મ તારીખ અને સ્થાન, શું તમે આ માહિતી અમારી સાથે શેર કરવાનું પસંદ કરો છો.

(iii) જો તમે અમારા પ્લેટફોર્મમાં કોઈ સમસ્યાની જાણ કરો છો, તો તમે પૂરી પાડવામાં આવેલ કોઈપણ માહિતી સહિત અમારો સંપર્ક કરો તો અમે તમામ પત્રવ્યવહારનો રેકોર્ડ રાખી શકીએ છીએ.

(iv) તમારા બિલિંગ સરનામાંની વિગતો, ક્રેડિટ અથવા ડેબિટ કાર્ડ નંબર, જેમ કે ક્રેડિટ અથવા ડેબિટ કાર્ડની સમાપ્તિ તારીખ અને/અથવા અન્ય ચુકવણી સાધનની વિગતો સહિત તમે અમારા પ્લેટફોર્મ દ્વારા જે વ્યવહારો કરો છો તેની વિગતો.

(v) જો તમે અમારા સંદેશ બોર્ડ, ચેટ રૂમ અથવા અન્ય સંદેશ વિસ્તારો પર સંદેશા પોસ્ટ કરવાનું પસંદ કરો છો અથવા પ્રતિસાદ આપવાનું પસંદ કરો છો અથવા જો તમે વેબસાઇટ પર ખરીદી કરવા માટે વૉઇસ આદેશોનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે અમને પ્રદાન કરો છો તે માહિતી અમે એકત્રિત કરીશું. અમે આ માહિતીને કાયદા દ્વારા અનુમતિ મુજબ વિવાદોને ઉકેલવા, ગ્રાહક સપોર્ટ પ્રદાન કરવા અને સમસ્યાઓના નિવારણ માટે જરૂરી તરીકે જાળવી રાખીએ છીએ.

2.2 કૂકીઝ માહિતી:

જ્યારે તમે અમારા પ્લેટફોર્મની મુલાકાત લો છો, ત્યારે અમે એક અથવા વધુ કૂકીઝ મોકલી શકીએ છીએ - એક નાની ટેક્સ્ટ ફાઇલ જેમાં આલ્ફાન્યૂમેરિક અક્ષરોની સ્ટ્રિંગ હોય છે - જે તમારા બ્રાઉઝરને અનન્ય રીતે ઓળખે છે અને અમને પ્લેટફોર્મ દ્વારા તમારા નેવિગેશનને વધુ ઝડપથી લોગ ઇન કરવામાં અને તમને મદદ કરવા દે છે. કૂકી તમે અમને સેવા કેવી રીતે બ્રાઉઝ કરો છો તે વિશેની અનામી માહિતી પણ આપી શકે છે. કૂકી તમારા વિશે વ્યક્તિગત માહિતી એકત્રિત કરતી નથી. અમે સત્ર કૂકીઝ અને સતત કૂકીઝ બંનેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમે તમારું બ્રાઉઝર બંધ કરો તે પછી તમારી હાર્ડ ડ્રાઈવ પર સતત કૂકી રહે છે. સાઇટની અનુગામી મુલાકાતો પર તમારા બ્રાઉઝર દ્વારા સતત કૂકીઝનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. તમારા વેબ બ્રાઉઝરના નિર્દેશોને અનુસરીને સતત કૂકીઝ દૂર કરી શકાય છે. સત્ર કૂકી અસ્થાયી છે અને તમે તમારું બ્રાઉઝર બંધ કરો તે પછી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. તમે તમારા વેબ બ્રાઉઝરને બધી કૂકીઝને નકારવા અથવા કૂકી ક્યારે મોકલવામાં આવે છે તે દર્શાવવા માટે રીસેટ કરી શકો છો. જો કે, જો કૂકીઝ સ્વીકારવાની ક્ષમતા અક્ષમ હોય તો સેવાની કેટલીક સુવિધાઓ યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી શકશે નહીં.

2.3 ઉપકરણ માહિતી:

અમે કમ્પ્યુટર્સ, ફોન્સ, ટેલિવિઝન, ટેબ્લેટ અને અન્ય વેબ-કનેક્ટેડ ઉપકરણો કે જે તમે અમારી સેવાઓને ઍક્સેસ કરવા અથવા સંકલિત કરવા માટે ઉપયોગ કરો છો તેમાંથી અને તેના વિશેની માહિતી એકત્રિત કરીએ છીએ. અમે જે માહિતી એકત્રિત કરીએ છીએ તેમાં (i) ઉપકરણ વિશેષતાઓનો સમાવેશ થાય છે જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર વર્ઝન, સિગ્નલ સ્ટ્રેન્થ, બ્રાઉઝરનો પ્રકાર, ફાઇલના નામ અને પ્રકારો અને પ્લગિન્સ જેવી માહિતીનો સંદર્ભ આપે છે; (ii) ઉપકરણ કામગીરી કે જે ઉપકરણ પર કરવામાં આવતી કામગીરીઓ અને વર્તણૂકો વિશેની માહિતીનો સંદર્ભ આપે છે જે આપણને માણસોને બોટ્સથી અલગ કરવામાં મદદ કરી શકે છે; (iii) અનન્ય ઓળખકર્તા અને ઉપકરણ ID; (iv) ઉપકરણ સંકેતો; અને (v) નેટવર્ક કનેક્શન માહિતી.

2.4 લોગ ફાઇલ માહિતી:

જ્યારે પણ તમે વેબ પૃષ્ઠને ઍક્સેસ કરો છો ત્યારે તમારા બ્રાઉઝર દ્વારા લોગ ફાઇલની માહિતી આપમેળે જાણ કરવામાં આવે છે. જ્યારે તમે અમારી સાઇટ સાથે નોંધણી કરો છો અથવા જુઓ છો, ત્યારે અમારા સર્વર્સ આપમેળે ચોક્કસ માહિતી રેકોર્ડ કરે છે જે તમારું વેબ બ્રાઉઝર જ્યારે પણ તમે કોઈપણ વેબસાઇટની મુલાકાત લો ત્યારે મોકલે છે. આ સર્વર લોગમાં તમારી વેબ વિનંતી, ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (“IP”) સરનામું, બ્રાઉઝરનો પ્રકાર, સંદર્ભ / બહાર નીકળો પૃષ્ઠો અને URL, ક્લિક્સની સંખ્યા, ડોમેન નામો, લેન્ડિંગ પૃષ્ઠો, જોવાયેલા પૃષ્ઠો અને આવી અન્ય માહિતી શામેલ હોઈ શકે છે.

2.5 Gifs માહિતી સાફ કરો:

જ્યારે તમે સેવાનો ઉપયોગ કરો છો, ત્યારે અમે સ્પષ્ટ gifs (જેને વેબ બીકન્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) નો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ જેનો ઉપયોગ અજ્ઞાત રૂપે અમારા વપરાશકર્તાઓના ઑનલાઇન ઉપયોગ પેટર્નને ટ્રૅક કરવા માટે થાય છે. આ સ્પષ્ટ gifs નો ઉપયોગ કરીને તમારા પ્લેટફોર્મ એકાઉન્ટમાંથી કોઈ વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવતી નથી. વધુમાં, પ્રાપ્તકર્તાઓ દ્વારા કઈ ઈમેઈલ ખોલવામાં આવી છે તે ટ્રૅક કરવા માટે અમે અમારા વપરાશકર્તાઓને મોકલવામાં આવેલ HTML-આધારિત ઈમેઈલમાં સ્પષ્ટ gifs નો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. માહિતીનો ઉપયોગ વધુ સચોટ રિપોર્ટિંગને સક્ષમ કરવા, અમારા માર્કેટિંગની અસરકારકતા સુધારવા અને અમારા વપરાશકર્તાઓ માટે પ્લેટફોર્મને બહેતર બનાવવા માટે થાય છે.

2.6 અન્ય:

અમારા તૃતીય પક્ષ ભાગીદારો કે જેઓ અમુક સેવાઓ પ્રદાન કરે છે, જ્યારે તમે તેમની મુલાકાત લો છો અથવા તેઓ પ્રદાન કરે છે તે સેવાઓનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે તમારો ડેટા પ્રાપ્ત કરે છે. અમને જરૂરી છે કે આ તૃતીય પક્ષોમાંથી દરેક તમારો ડેટા એકત્રિત કરવા, ઉપયોગ કરવા અને શેર કરવા માટે કાયદેસરના અધિકારો ધરાવે છે. તેમની ગોપનીયતા અને કૂકી નીતિઓ તપાસવાનું સુનિશ્ચિત કરો જેથી તમને ખબર પડે કે તેઓ તમારી માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશે.

સામાન્ય રીતે, તમે કોણ છો તે અમને કહ્યા વિના અથવા તમારા વિશેની કોઈપણ વ્યક્તિગત માહિતી જાહેર કર્યા વિના તમે વેબસાઇટ બ્રાઉઝ કરી શકો છો. એકવાર તમે અમને તમારી વ્યક્તિગત માહિતી આપી દો, પછી તમે અમારા માટે અનામી નથી. જ્યાં શક્ય હોય, અમે સૂચવીએ છીએ કે કયા ક્ષેત્રો જરૂરી છે અને કયા ક્ષેત્રો વૈકલ્પિક છે. તમારી પાસે હંમેશા વેબસાઈટ પર કોઈ ચોક્કસ સેવા અથવા સુવિધાનો ઉપયોગ ન કરવાનું પસંદ કરીને માહિતી પ્રદાન ન કરવાનો વિકલ્પ હોય છે.

3. અમે તમારી માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ

3.1 અમે સેવાના સંચાલન, જાળવણી અને તમને સેવાની વિશેષતાઓ અને કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરવા તેમજ અમારા ગ્રાહકોને અજ્ઞાત રીતે પ્રદાન કરવા માટે તમે સબમિટ કરેલી વ્યક્તિગત માહિતીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

3.2 અમને તમારી માહિતી પ્રદાન કરીને તમે તમારા (i) અમુક સ્પષ્ટીકરણો/માહિતી સાથેના સંબંધમાં ઇમેઇલ્સ મોકલવા માટે અમારા ઇમેઇલ સરનામાંનો ઉપયોગ કરવા માટે સંમતિ આપો છો, જેથી તમે સેવાઓને ઍક્સેસ કરી શકો, જેમાં તમારા પર આધારિત ઑફરોનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી. અગાઉના ઓર્ડર અને તમારી રુચિઓ; અથવા (ii) ટપાલ દ્વારા સંચારના બદલામાં, કાયદા દ્વારા જરૂરી કોઈપણ સૂચનાઓ સહિત સેવા સંબંધિત સૂચનાઓ. તમે એ પણ સંમત થાઓ છો કે અમે તમને સેવા પરની પ્રવૃત્તિની સૂચનાઓ તમે અમને આપેલા ઇમેઇલ સરનામાં પર મોકલી શકીએ છીએ. તમે સેવા પર તમારી સૂચના સેટિંગ્સમાં તમને પ્રાપ્ત થતી સૂચનાઓને નિયંત્રિત કરી શકો છો. અમે તમારા ઇમેઇલ સરનામાંનો ઉપયોગ તમને અન્ય સંદેશા મોકલવા માટે પણ કરી શકીએ છીએ, જેમ કે ન્યૂઝલેટર્સ, સેવાની સુવિધાઓમાં ફેરફાર અથવા વિશેષ ઑફર્સ. જો તમે આવા ઈમેલ સંદેશા પ્રાપ્ત કરવા નથી માંગતા, તો તમે અમારી સપોર્ટ ટીમને ઈમેલ કરીને અથવા સંપર્ક કરીને તમારી પસંદગીઓ નાપસંદ કરી શકો છો અથવા બદલી શકો છો. નાપસંદ કરવાનું તમને અપડેટ્સ, સુધારણાઓ અથવા નવી સ્ક્રીનીંગ સંબંધિત ઇમેઇલ સંદેશાઓ પ્રાપ્ત કરવાથી અટકાવી શકે છે. તમે સેવા-સંબંધિત ઈ-મેલ્સમાંથી નાપસંદ કરી શકશો નહીં.

3.3 કોઈપણ વ્યક્તિગત માહિતી અથવા સામગ્રી કે જે તમે સેવા પર પોસ્ટ કરવા માટે સ્વેચ્છાએ જાહેર કરો છો (તમારી વપરાશકર્તા સામગ્રી સહિત), અથવા ચહેરાના ટ્રેકિંગ ડેટા કંપનીને ઉપલબ્ધ થાય છે.

3.4 તમારા સભ્ય ખાતાના નિષ્ક્રિયકરણ પછી, કંપની તમારી પ્રોફાઇલ માહિતી અને વપરાશકર્તા સામગ્રીને બેકઅપ, આર્કાઇવલ અથવા ઓડિટ હેતુઓ માટે જાળવી શકે છે. અમે ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ જ્યાં સુધી અમારી સેવાઓ પ્રદાન કરવી જરૂરી ન હોય અથવા જ્યાં સુધી તમારું સભ્ય ખાતું કાઢી નાખવામાં ન આવે ત્યાં સુધી - જે પણ પહેલા આવે. આ એક કેસ-બાય-કેસ નિર્ધારણ છે જે ડેટાની પ્રકૃતિ, તેને શા માટે એકત્રિત અને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે અને સંબંધિત કાનૂની અથવા ઓપરેશનલ રીટેન્શન જરૂરિયાતો જેવી બાબતો પર આધાર રાખે છે. જો અમે આમંત્રણ રેફરલ સેવા ઑફર કરીએ છીએ અને તમે અમારી આમંત્રણ સેવાનો ઉપયોગ મિત્રને સેવામાં આમંત્રિત કરવા માટે કરવાનું પસંદ કરો છો, જો તેઓ પ્લેટફોર્મ પર સાઇન અપ કરે છે, તો કંપની તમારા મિત્રની નોંધણી કરવા માટે તેમની માહિતી સંગ્રહિત કરે છે જો તમારું આમંત્રણ સ્વીકારવામાં આવે તો અને તેને ટ્રૅક કરવા માટે. અમારી આમંત્રણ સેવાની સફળતા.

3.5 તમે સેવા પર પોસ્ટ કરો છો તે વપરાશકર્તા સામગ્રીને મોનિટર કરવાનો અમે અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ, પરંતુ અમારી પાસે કોઈ જવાબદારી નથી. અમે કોઈપણ કારણસર અથવા કોઈપણ કારણસર આવી કોઈપણ માહિતી અથવા સામગ્રીને દૂર કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ, જેમાં મર્યાદા વિનાનો સમાવેશ થાય છે, જો અમારા એકમાત્ર અભિપ્રાયમાં આવી માહિતી અથવા સામગ્રી કોઈપણ લાગુ કાયદા અથવા અમારી ઉપયોગની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, અથવા ઉલ્લંઘન કરી શકે છે, અથવા રક્ષણ અથવા બચાવ કરવા માટે. અમારા અધિકારો અથવા મિલકત અથવા કોઈપણ તૃતીય પક્ષના અધિકારો. અમે કોઈપણ તૃતીય પક્ષની વિનંતી પર માહિતી દૂર કરવાનો અધિકાર પણ અનામત રાખીએ છીએ.

3.6 અમે કૂકીઝ, સ્પષ્ટ gifs અને લોગ ફાઇલ માહિતીનો ઉપયોગ આ માટે કરીએ છીએ: (a) માહિતી યાદ રાખો જેથી તમારે તમારી મુલાકાત દરમિયાન અથવા આગલી વખતે જ્યારે તમે સાઇટની મુલાકાત લો ત્યારે તેને ફરીથી દાખલ કરવાની જરૂર ન પડે; (b) કસ્ટમ, વ્યક્તિગત સામગ્રી અને માહિતી પ્રદાન કરો; (c) અમારી સેવાની અસરકારકતાનું નિરીક્ષણ કરો; (d) મુલાકાતીઓની કુલ સંખ્યા અને ટ્રાફિક જેવા એકંદર મેટ્રિક્સનું નિરીક્ષણ કરો; (e) ચોક્કસ IP સરનામાઓ સાથે સંકળાયેલા અમારા વપરાશકર્તાઓ અથવા ઇજનેરો દ્વારા જાણ કરવામાં આવેલી તકનીકી સમસ્યાઓનું નિદાન અથવા સુધારવું; અને (f) તમે સાઇન-ઇન કર્યા પછી તમારી માહિતીને અસરકારક રીતે એક્સેસ કરવામાં તમારી મદદ કરે છે.

4. અમે તમારી માહિતી કેવી રીતે શેર કરીએ છીએ

4.1 વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી:

(a) એક નિયમ તરીકે, કંપની વપરાશકર્તાઓને સૂચના આપ્યા વિના તમારી વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી અન્ય લોકોને ભાડે, વેચાણ અથવા વેપાર કરશે નહીં. જો કે, આમાં, (i) અન્ય પક્ષો કે જેઓ અમારી વેબસાઇટના સંચાલનમાં, અમારો વ્યવસાય ચલાવવામાં (વકીલો અને એકાઉન્ટન્ટ્સ સહિત) અથવા અમારા વપરાશકર્તાઓને સેવા આપવામાં મદદ કરે છે તે શામેલ નથી; (ii) અમારી અસ્કયામતોના વેચાણ, સંપાદન, મર્જર જેવી કામગીરીમાં બિઝનેસ પાર્ટનર્સ અથવા સંભવિત બિઝનેસ પાર્ટનર્સ. તે તમામ પક્ષો તમારી માહિતીને ગોપનીય રાખવા અને વ્યક્તિગત ડેટા સુરક્ષા અંગેના કાયદા અને નિયમો અનુસાર તેમની સારવાર માટે સંમત થાય છે.

(b) અમે વ્યક્તિગત માહિતીને કંપનીના સીધા નિયંત્રણની બહારના સ્થળોએ સંગ્રહિત કરી શકીએ છીએ (ઉદાહરણ તરીકે, હોસ્ટિંગ પ્રદાતાઓ અને ક્લાઉડ સેવા પ્રદાતાઓ સાથે સહ-સ્થિત સર્વર્સ અથવા ડેટાબેસેસ પર).

(c) સમય સમય પર, અમે તૃતીય પક્ષ ભાગીદાર સાથે મળીને સેવા પર સ્પર્ધાઓ, વિશેષ ઑફર્સ અથવા અન્ય ઇવેન્ટ્સ અથવા પ્રવૃત્તિઓ ("ઇવેન્ટ્સ") ચલાવી શકીએ છીએ. જો તમે આવા તૃતીય પક્ષોને માહિતી પ્રદાન કરો છો, તો તમે તેમને તે ઇવેન્ટના હેતુ માટે અને તમે મંજૂર કરેલ અન્ય કોઈપણ ઉપયોગ માટે તેનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપો છો. અમે તમારી માહિતીના ત્રીજા પક્ષકારોના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરી શકતા નથી. જો તમે તમારી માહિતી તૃતીય પક્ષ દ્વારા એકત્રિત અથવા શેર કરવામાં આવે તેવું ઇચ્છતા નથી, તો તમે આ ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ ન લેવાનું પસંદ કરી શકો છો.

(d) આ ગોપનીયતા નીતિમાં અન્યથા વર્ણવ્યા સિવાય, કંપની કોઈપણ તૃતીય પક્ષને વ્યક્તિગત માહિતી જાહેર કરશે નહીં સિવાય કે કાયદા અથવા સબપોના દ્વારા આમ કરવાની જરૂર હોય અથવા જો અમે માનીએ કે આવી કાર્યવાહી (a) કાયદાનું પાલન કરવા માટે જરૂરી છે, અમને અથવા અમારા આનુષંગિકોને આપવામાં આવતી કાનૂની પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું, અથવા શંકાસ્પદ અથવા વાસ્તવિક ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અંગે તપાસ, અટકાવવા અથવા પગલાં લેવા; (b) અમારી ઉપયોગની શરતોનો અમલ કરવા, જવાબદારી સામે સાવચેતી રાખવા, તપાસ કરવા અને કોઈપણ તૃતીય પક્ષના દાવાઓ અથવા આરોપો સામે પોતાનો બચાવ કરવા, સરકારી અમલીકરણ એજન્સીઓને મદદ કરવા અથવા અમારી સાઇટની સુરક્ષા અથવા અખંડિતતાનું રક્ષણ કરવા; અને (c) કંપની, અમારા વપરાશકર્તાઓ અથવા અન્યના અધિકારો, મિલકત અથવા વ્યક્તિગત સલામતીનો ઉપયોગ અથવા રક્ષણ કરવા.

(e) અમે તમારા વિશેની માહિતી એવી કંપનીઓ અને તૃતીય પક્ષો સાથે શેર કરીએ છીએ જે અમને એનાલિટિક્સ અને માપન રિપોર્ટ્સ પ્રદાન કરવા માટે એકત્ર કરે છે.

(f) અમે એકત્રિત કરીએ છીએ તે માહિતીનો ઉપયોગ તમારા માટે અમારી સેવાઓને કસ્ટમાઇઝ કરવા અને સામગ્રીને વ્યક્તિગત કરવા માટે કરી શકીએ છીએ.

4.2 બિન-વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી:

અમે બિન-વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી (જેમ કે અનામી ઉપયોગ ડેટા, અનામી પ્રતિસાદો અને ચહેરાના ટ્રેકિંગ ડેટા, સંદર્ભ/એક્ઝિટ પૃષ્ઠો અને URL, પ્લેટફોર્મ પ્રકારો, ક્લિક્સની સંખ્યા વગેરે) ને રસ ધરાવતા તૃતીય પક્ષકારો સાથે તેમના મંતવ્યો સમજવામાં મદદ કરવા માટે શેર કરી શકીએ છીએ અને ઉપયોગ પેટર્ન.

5. અમે તમારી માહિતીને કેવી રીતે સુરક્ષિત કરીએ છીએ.

5.1 કંપની અમારા નિયંત્રણ હેઠળની કોઈપણ પ્રકારની વ્યક્તિગત સંવેદનશીલ માહિતીને અનધિકૃત ઍક્સેસથી સુરક્ષિત રાખવા માટે SPI નિયમોની કલમ 8 હેઠળ આવશ્યકતા મુજબ વ્યવસાયિક રીતે વાજબી ભૌતિક, સંચાલકીય અને તકનીકી સુરક્ષાનો ઉપયોગ કરે છે. જો કે, તમે કંપનીને મોકલો છો તે કોઈપણ માહિતીની સુરક્ષાની ખાતરી કે બાંયધરી આપી શકતા નથી અને તમે તમારા પોતાના જોખમે તેમ કરો છો. એકવાર અમને તમારી માહિતીનું ટ્રાન્સમિશન પ્રાપ્ત થઈ જાય, પછી કંપની અમારી સિસ્ટમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે વ્યાવસાયિક રીતે વાજબી પ્રયાસો કરે છે. જો કે, મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે આ કોઈ ગેરેંટી નથી કે અમારા કોઈપણ ભૌતિક, તકનીકી અથવા વ્યવસ્થાપક સલામતીના ભંગ દ્વારા આવી માહિતી ઍક્સેસ, જાહેર, બદલાઈ અથવા નાશ કરવામાં આવશે નહીં.

5.2 તમારી ગોપનીયતા અને સુરક્ષાને સુરક્ષિત રાખવા માટે, અમે તમને તમારા એકાઉન્ટની ઍક્સેસ આપતા પહેલા તમારી ઓળખ ચકાસવા માટે વ્યાજબી પગલાં લઈએ છીએ (જેમ કે અનન્ય પાસવર્ડની વિનંતી કરવી). તમે તમારા અનન્ય પાસવર્ડ અને એકાઉન્ટની માહિતીની ગુપ્તતા જાળવવા અને કંપની તરફથી તમારા ઈમેલ સંચારની ઍક્સેસને નિયંત્રિત કરવા માટે હંમેશા જવાબદાર છો.

5.3 વ્યક્તિગત માહિતી સાથે સમાધાન

જો કંપની જાણતી હોય કે સુરક્ષાના ભંગના પરિણામે વ્યક્તિગત માહિતી સાથે ચેડા કરવામાં આવે છે, તો કંપની આ ગોપનીયતા નીતિમાં નિર્ધારિત સૂચના પ્રક્રિયાઓ અનુસાર, જેમની અંગત માહિતી સાથે ચેડા કરવામાં આવી છે તે વ્યક્તિઓને તરત જ સૂચિત કરશે, અથવા અન્યથા લાગુ કાયદા દ્વારા જરૂરી છે.

5.4 બાળકોની ગોપનીયતા

નાના બાળકોની ગોપનીયતાનું રક્ષણ કરવું એ ખાસ કરીને મહત્વનું છે. તે કારણોસર, કંપની જાણી જોઈને 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના કોઈપણ વ્યક્તિ પાસેથી વ્યક્તિગત માહિતી એકત્રિત કરતી નથી અથવા તેની માંગણી કરતી નથી અથવા જાણી જોઈને આવી વ્યક્તિઓને સભ્ય તરીકે નોંધણી કરવાની મંજૂરી આપતી નથી. જો તમે 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના છો, તો કૃપા કરીને તમારા નામ, સરનામું, ટેલિફોન નંબર અથવા ઇમેઇલ સરનામું સહિત તમારા વિશેની કોઈપણ માહિતી અમને મોકલશો નહીં. 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના કોઈપણ વ્યક્તિને કંપનીને અથવા તેના પર કોઈપણ વ્યક્તિગત માહિતી પ્રદાન કરવાની મંજૂરી નથી. જો અમને ખબર પડે કે અમે માતાપિતાની સંમતિની ચકાસણી વિના 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળક પાસેથી વ્યક્તિગત માહિતી એકત્રિત કરી છે, તો અમે તે માહિતીને શક્ય તેટલી ઝડપથી કાઢી નાખીશું. જો તમે માનતા હોવ કે અમારી પાસે 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળક તરફથી અથવા તેના વિશે કોઈ માહિતી હોઈ શકે છે, તો કૃપા કરીને support@finolee.in પર અમારો સંપર્ક કરો.

6. અન્ય વેબ સાઇટ્સ જાહેરાતની લિંક્સ

અમે અમારી વેબસાઇટ સાથે અથવા તેની સાથે જોડાયેલી વેબસાઇટ્સ દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવતી પ્રથાઓ માટે જવાબદાર નથી, ન તો તેમાં સમાવિષ્ટ માહિતી અથવા સામગ્રી. કૃપા કરીને યાદ રાખો કે જ્યારે તમે અમારી વેબસાઇટ પરથી બીજી વેબસાઇટ પર જવા માટે લિંકનો ઉપયોગ કરો છો, ત્યારે અમારી ગોપનીયતા નીતિ હવે અમલમાં રહેશે નહીં. અન્ય કોઈપણ વેબસાઈટ પર તમારું બ્રાઉઝિંગ અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયા, જેમાં અમારી વેબસાઈટ પર લિંક છે તે સહિત, તે વેબસાઈટના પોતાના નિયમો અને નીતિઓને આધીન છે. આગળ વધતા પહેલા કૃપા કરીને તે નિયમો અને નીતિઓ વાંચો. સેવા પર પ્રદર્શિત થર્ડ-પાર્ટી સામગ્રીમાં જાહેરાત હોઈ શકે છે. આ ગોપનીયતા નીતિ લાગુ પડતી નથી, અને અમે તૃતીય-પક્ષ જાહેરાતકર્તાઓની પ્રવૃત્તિઓને નિયંત્રિત કરી શકતા નથી. વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને આવા જાહેરાતકર્તાઓની સંબંધિત ગોપનીયતા નીતિઓનો સંપર્ક કરો.

7. સૂચના પ્રક્રિયાઓ

સૂચનાઓ પ્રદાન કરવાની અમારી નીતિ છે, પછી ભલે આવી સૂચનાઓ કાયદા દ્વારા જરૂરી હોય અથવા માર્કેટિંગ અથવા અન્ય વ્યવસાય સંબંધિત હેતુઓ માટે હોય, તમને ઇમેઇલ સૂચના, લેખિત અથવા હાર્ડ કોપી સૂચના દ્વારા અથવા અમારી વેબસાઇટ પર આવી સૂચનાની સ્પષ્ટ પોસ્ટિંગ દ્વારા, નિર્ધારિત મુજબ. કંપની દ્વારા તેની સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી. અમે તમને સૂચનાઓ પ્રદાન કરવાના ફોર્મ અને માધ્યમો નક્કી કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ, જો કે તમે આ ગોપનીયતા નીતિમાં વર્ણવ્યા મુજબ સૂચનાના અમુક માધ્યમોને નાપસંદ કરી શકો.

8. તમે આપેલી માહિતીના સંગ્રહ, સુધારણા અને/અથવા કાઢી નાખવાને તમે કેવી રીતે નિયંત્રિત કરી શકો છો

તમે, અલબત્ત, સેવા દ્વારા વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી સબમિટ કરવાનો ઇનકાર કરી શકો છો, આ કિસ્સામાં કંપની તમને અમુક સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં સક્ષમ નહીં હોય. તમે તમારા એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કરીને કોઈપણ સમયે તમારી એકાઉન્ટ માહિતી અને ઇમેઇલ પસંદગીઓને ઍક્સેસ, અપડેટ અથવા સુધારી શકો છો. તમે અમારા ગ્રાહક સંભાળ કર્મચારીઓની મદદ પણ લઈ શકો છો અને તેમને તમારી માહિતી અપડેટ અથવા સંપાદિત કરવા માટે અધિકૃત કરી શકો છો. તમે support@finolee.in પર સીધો અમારો સંપર્ક કરીને તમારા વિશેની માહિતી જે કંપની ફાઇલમાં રાખે છે તેને તમે પોર્ટ, ભૂંસી, સમીક્ષા અને સુધારી શકો છો.

9. અમારી ગોપનીયતા નીતિમાં ફેરફારો

જો અમે અમારી ગોપનીયતા નીતિઓ અને પ્રક્રિયાઓમાં ફેરફાર કરીએ છીએ, તો અમે તમને સૂચિત કરીશું અને તે ફેરફારો અમારી વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરીશું. જો તમને આ ગોપનીયતા નીતિ, આ સાઇટની પ્રેક્ટિસ, ફરિયાદો અથવા આ વેબસાઇટ સાથેના તમારા વ્યવહાર વિશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને support@finolee.in પર અમારો સંપર્ક કરો.

10. નિયમનકારી કાયદો અને અધિકારક્ષેત્ર

આ ગોપનીયતા નીતિ કાયદાના સિદ્ધાંતોના સંઘર્ષના સંદર્ભ વિના, ભારતના કાયદાઓ દ્વારા સંચાલિત અને નિર્માણ કરવામાં આવશે. ગાંધીનગર - ગુજરાતની અદાલતો પાસે આ ગોપનીયતા નીતિની શરતોના સંબંધમાં અથવા તેના હેઠળ ઉદ્ભવતા કોઈપણ વિવાદોને નિર્ધારિત કરવા માટે વિશિષ્ટ અધિકારક્ષેત્ર હશે. તમે ગાંધીનગર-ગુજરાતની અદાલતોના અધિકારક્ષેત્રને સબમિટ કરવા માટે સંમત થાઓ છો અને આવી અદાલતો દ્વારા પક્ષકારો પરના અધિકારક્ષેત્રના ઉપયોગ પરના કોઈપણ અને તમામ વાંધાઓને માફ કરવા માટે સંમત થાઓ છો.

11. ફરિયાદ અધિકારી

ફરિયાદ અધિકારીનું નામ અને સંપર્ક વિગતો નીચે આપેલ છે: ફરિયાદ અધિકારી – શ્રી રોહિત જે. ઈમેલ આઈડી – bhavigreen@gmail.com