નિયમો અને શરતો

1. સામાન્ય

1.1 આ દસ્તાવેજ ("T&C") આની દ્રષ્ટિએ ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ છે: (i) ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ, 2000; (ii) લાગુ પડે તે હેઠળ ત્યાં ઘડવામાં આવેલ નિયમો; અને (iii) માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી અધિનિયમ, 2000 દ્વારા સુધારેલા વિવિધ કાયદાઓમાં ઈલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ્સને લગતી સુધારેલી જોગવાઈઓ. આ ઈલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવે છે અને તેને કોઈ ભૌતિક અથવા ડિજિટલ હસ્તાક્ષરની જરૂર નથી.

1.2 આ T&C ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટ, 2000ની જોગવાઈઓ અનુસાર પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે અને તે હેઠળ બનાવેલા નિયમો માટે નિયમો અને નિયમો, ગોપનીયતા નીતિ અને અમારી વેબસાઇટ http://www.finolee ના ઍક્સેસ અથવા ઉપયોગ માટે ઉપયોગની શરતો પ્રકાશિત કરવી જરૂરી છે. .in (“વેબસાઇટ”) અને અમારી મોબાઇલ એપ્લિકેશન http://www.finolee.in (“એપ્લિકેશન”). આ T&C ના હેતુઓ માટે, વેબસાઇટ અને એપ્લિકેશનને એકસાથે "પ્લેટફોર્મ" તરીકે ઓળખવામાં આવશે.

1.3 પ્લેટફોર્મની માલિકી, નોંધાયેલ અને સંચાલિત છે "ભાવી ગ્રીનલેબ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ" ("કંપની", "અમે", "અમારા" અથવા "અમારા"), એક ખાનગી લિમિટેડ કંપની, જે કંપની એક્ટ, 2013 અને ની જોગવાઈઓ હેઠળ સમાવિષ્ટ છે. 428, પ્રમુખ ટેન્જેન્ટ, સરગાસણ ક્રોસ રોડ, એસજીહાઇવે, સરગાસણ, ગાંધીનગર 382421, ગુજરાત ખાતે તેની નોંધાયેલ ઓફિસ ધરાવે છે.

1.4 આ T&C, ગોપનીયતા નીતિ અને સેવાની શરતો એકસાથે પ્લેટફોર્મના ઉપયોગની શરતોનું સંચાલન કરે છે.

1.5 કંપની કંપની વિશેની માહિતી અને અમે કંપની ('સેવાઓ') પર પ્રદાન કરીએ છીએ તે ઉત્પાદનો, સેવાઓ અને તકોની ઑનલાઇન ઍક્સેસ પ્રદાન કરવા માટે કંપની પ્લેટફોર્મનું સંચાલન કરે છે. તમે સેવાઓનો ઉપયોગ કરો તે પહેલાં કૃપા કરીને આ T&C કાળજીપૂર્વક વાંચો. જો તમે આ T&C, ગોપનીયતા નીતિ અને સેવાની શરતો સાથે સંમત નથી, તો તમે સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને, તમે T&C, ગોપનીયતા નીતિ અને સેવાની શરતોને તમારી સ્વીકૃતિ દર્શાવો છો, જે તમારા ઉપયોગ પર તરત જ લાગુ થાય છે, અને તેનું પાલન કરવા માટે કાયદેસર રીતે બંધનકર્તા વ્યવસ્થા બનાવો છો.

1.6 અમે અમારી વેબસાઇટ પર ફેરફારો પોસ્ટ કર્યા વગર કોઈપણ સમયે T&C બદલવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ અને તમે વેબસાઈટ પરના ફેરફારોને ઍક્સેસ કરીને આવા ફેરફારો, જો કોઈ હોય તો, તમારી જાતને અપડેટ કરવા માટે જવાબદાર છો.

1.7 સેવાઓને ઍક્સેસ કરવા અથવા તેનો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારી ઉંમર 18 વર્ષ કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ. જો તમારી ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી છે અને તમે સેવાઓને ઍક્સેસ કરવા અથવા તેનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો, તો તમારા માતા-પિતા અથવા કાનૂની વાલીએ આ T&Cને સ્વીકારવું અને સંમત થવું આવશ્યક છે. જો તમારા માતા-પિતા અથવા કાનૂની વાલી T&C સાથે સંમત અથવા સ્વીકારવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તમારે તેનો ઉપયોગ તરત જ બંધ કરી દેવો જોઈએ.

1.8 તમે તમારા મોબાઇલ ફોન, ટેબ્લેટ, લેપટોપ અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો ("ઉપકરણો") પર સેવાઓના ઉપયોગ અનુસાર વપરાશકર્તા ("વપરાશકર્તા") બનવા માટે નોંધણી કરીને સેવાઓને ઍક્સેસ કરી શકો છો.

1.9 તમે વપરાશકર્તા આચાર અનુસાર સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા અને ઍક્સેસ કરવા માટે સંમત થાઓ છો.

1.10 સેવાઓની ઉપલબ્ધતા, સુરક્ષા અને ચોકસાઈ અમારી સેવાઓની ઉપલબ્ધતા, સુરક્ષા અને સચોટતા નીતિને આધીન છે.

2. પાસવર્ડ સુરક્ષા

જો તમે પ્લેટફોર્મ પર નોંધણી કરાવો છો, તો તમે તમારી ઓળખ અને પાસવર્ડ માહિતીની ગુપ્તતા જાળવવા અને તમારા કમ્પ્યુટરની ઍક્સેસને પ્રતિબંધિત કરવા માટે જવાબદાર છો. તમે તમારા સભ્ય ઓળખ અને પાસવર્ડ હેઠળ થતી તમામ પ્રવૃત્તિઓની જવાબદારી સ્વીકારવા માટે સંમત થાઓ છો.

3. અસ્વીકરણ

3.1 પ્લેટફોર્મ સતત અપગ્રેડ હેઠળ હોઈ શકે છે, અને કેટલાક કાર્યો અને સુવિધાઓ સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત ન પણ હોઈ શકે.

3.2 અમે માહિતીના ઈલેક્ટ્રોનિક વિતરણમાં ઉદ્ભવતી અસ્પષ્ટતાને લીધે ઉદ્ભવતી કોઈપણ જવાબદારીને અસ્વીકાર કરીએ છીએ.

3.3 તમે સ્વીકારો છો કે તૃતીય પક્ષની સેવાઓ પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ છે. તમને ચોક્કસ સેવાઓની જોગવાઈની સુવિધા આપવા માટે અમે સમયાંતરે આમાંથી કેટલાક ત્રીજા પક્ષો સાથે ભાગીદારી અથવા જોડાણો બનાવી શકીએ છીએ. જો કે, તમે સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે અમે કોઈપણ સમયે કોઈપણ તૃતીય પક્ષની સેવાઓ અંગે કોઈ પ્રતિનિધિત્વ અથવા વોરંટી આપતા નથી અને અમે તમારા અથવા કોઈપણ તૃતીય પક્ષકાર માટે જવાબદાર હોઈશું નહીં આવા ત્રીજા પક્ષ સાથે જોડાણમાં, અને તમે અથવા કોઈપણ તૃતીય પક્ષ દ્વારા અનુભવાયેલ મૃત્યુ, ઈજા અથવા ક્ષતિ માટે, કોઈપણ જવાબદારી અથવા જવાબદારી સુધી મર્યાદિત નથી. તમે આથી અસ્વીકાર કરો છો અને તૃતીય પક્ષની સેવાઓના સંદર્ભમાં તમારી વિરુદ્ધ અમારી વિરુદ્ધના કોઈપણ અધિકારો અને દાવાઓને છોડી દો છો.

3.4 તમે પ્લેટફોર્મના તમારા ઉપયોગના સંદર્ભમાં તમામ જવાબદારીઓ અને જોખમો સ્વીકારો છો. સેવાઓ “જેમ છે તેમ” અને “જેમ ઉપલબ્ધ છે તેમ” ઉપલબ્ધ છે. તમે સમજો છો અને સંમત થાઓ છો કે, કાયદા દ્વારા અનુમતિ આપવામાં આવેલી સંપૂર્ણ હદ સુધી, અમે સૂચિત કર્યાના સંદર્ભમાં, સ્પષ્ટ અથવા સૂચિત, તમામ વોરંટી, રજૂઆતો અને સમર્થનને અસ્વીકાર કરીએ છીએ, શીર્ષક, વેપારીક્ષમતા, બિન-ઉલ્લંઘન અને યોગ્યતાની વિરોધીઓ ખાસ હેતુ માટે.

3.5 અમે પ્લેટફોર્મના ઉપયોગની બાંહેધરી આપતા નથી કે તે અવિરત અથવા ભૂલ-મુક્ત રહેશે અથવા તે ભૂલો શોધી કાઢવામાં આવશે અથવા સુધારવામાં આવશે. અમે કોઈપણ કમ્પ્યુટર વાયરસ, બગ્સ, દૂષિત કોડ અથવા અન્ય હાનિકારક ઘટકો, વિલંબ, અચોક્કસતા, ભૂલો અથવા ભૂલો, અથવા અયોગ્યતા, ગેરસમજ માટે કોઈપણ જવાબદારી અથવા જવાબદારી સ્વીકારતા નથી સેવાઓ દ્વારા પ્રગટ થયેલી અથવા એક્સેસ કરેલી માહિતીની SS.

3.6 કોઈ પણ સંજોગોમાં, કોઈ કાનૂની અથવા ન્યાયી સિદ્ધાંત (પછી ભલે ટોર્ટ, કરાર, કડક જવાબદારી અથવા અન્યથા) હેઠળ, શું અમે અથવા અમારા કોઈપણ સંબંધિત કર્મચારીઓ, ડિરેક્ટર્સ, ઑફિસરો, અધિકારીઓ, અધિકારીઓ અથવા અન્યથા કોઈપણ નુકસાન અથવા નુકસાન માટે કોઈપણ પ્રકારની, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ, પ્લેટફોર્મ/સેવાઓના ઉપયોગ સાથે અથવા તેનાથી ઉદ્ભવતા અથવા સેવાઓને લગતી તમારી સાથેની અમારી સમજૂતી, જેમાં, ઉપયોગ કરવા માટે મર્યાદિત નથી, સહિત, તે સાઇટ, સેવા, અથવા સામગ્રી, (II) સાઇટ દ્વારા કરવામાં આવેલ અથવા સુવિધાયુક્ત કોઈપણ વ્યવહાર; (Iii) સાઇટની ભૂલો, ચૂક અથવા અન્ય અચોક્કસતાઓને આભારી કોઈપણ દાવા, સેવા અને/અથવા સામગ્રી, (iv) તમારા ટ્રાન્સમિશન અથવા ડેટાની અનધિકૃત access ક્સેસ અથવા ફેરફાર, અથવા (વી) સંબંધિત કોઈપણ બાબત સાઇટ, સેવા, અથવા સામગ્રી, અને કોઈપણ વળતર, પ્રત્યક્ષ, પરિણામી, આકસ્મિક, પરોક્ષ, વિશેષ અથવા શિક્ષાત્મક નુકસાન, અપેક્ષિત નફો ગુમાવવો, સદ્ભાવનાની ખોટ, અપરાધ, આકસ્મિક નુકસાન, પરિણામો, અથવા કમ્પ્યુટર નિષ્ફળતા અથવા ખામી , ભલે અમને આવા નુકસાનની સંભાવના વિશે સલાહ આપવામાં આવી હોય અથવા જાણતા હોવા જોઈએ.

3.7 જો અમને કોઈ પણ કારણસર સક્ષમ અધિકારક્ષેત્રની અદાલતમાં તમારા માટે જવાબદાર ગણવામાં આવે, તો કોઈ પણ સંજોગોમાં અમે 100/- રૂપિયાથી વધુના કોઈપણ નુકસાન માટે જવાબદાર હોઈશું નહીં.

4. ક્ષતિપૂર્તિ

તમે અમને અને અમારા આનુષંગિકો, અનુગામીઓ અને સોંપણીઓ, અધિકારીઓ, નિર્દેશકો, કર્મચારીઓ, એજન્ટો, પ્રતિનિધિઓ, લાયસન્સર્સ, જાહેરાતકર્તાઓ, સપ્લાયર્સ અને ઓપરેશનલ સેવા પ્રદાતાઓને કોઈપણ અને તમામ નુકસાન, ખર્ચ, નુકસાન, ખર્ચ અને તેની સામે હાનિકારક નુકસાન પહોંચાડવા અને પકડી રાખવા માટે સંમત થાઓ છો. તમારા સેવાઓના ઉપયોગ અને/અથવા આ T&C ના કોઈપણ ઉલ્લંઘનને કારણે થતા ખર્ચ (વકીલની ફી સહિત). અમે અહીં નીચે અથવા પ્લેટફોર્મના સંબંધમાં ઉદ્ભવતી કોઈપણ માંગ, દાવા અથવા કાર્યવાહી અને સમાધાન અથવા સમાધાન માટેની તમામ વાટાઘાટોના વિશિષ્ટ સંરક્ષણ અને નિયંત્રણને ધારણ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ. તમે અમારી વિનંતી મુજબ આવી કોઈપણ માંગ, દાવા, કાર્યવાહી, સમાધાન અથવા સમાધાન વાટાઘાટોના બચાવમાં અમારી સાથે સંપૂર્ણ સહકાર આપવા સંમત થાઓ છો.

5. બૌદ્ધિક સંપત્તિ

5.1 અમે પ્લેટફોર્મમાં અને તેના પર પ્રકાશિત સામગ્રીમાં તમામ બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારોના માલિક અથવા લાઇસન્સધારક છીએ. તે કાર્યો વિશ્વભરના કૉપિરાઇટ કાયદા અને સંધિઓ દ્વારા સુરક્ષિત છે. આવા તમામ અધિકારો અનામત છે.

5.2 લાગુ પડતા કાયદાની પરવાનગી સિવાય તમને ટ્રેડમાર્ક માલિકની પરવાનગી વિના સમગ્ર પ્લેટફોર્મ પર દેખાતા કોઈપણ ચિહ્નો અથવા લોગોનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રતિબંધિત છે.

5.3 તમારે કોઈપણ ચિત્રો, ફોટોગ્રાફ્સ, વિડિયો અથવા ઑડિયો સિક્વન્સ અથવા પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ કોઈપણ ગ્રાફિક્સમાં કોઈપણ સાથેના ટેક્સ્ટથી અલગથી ફેરફાર અથવા ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં.

5.4 તમારે અમારા અથવા અમારા પરવાનાધારકો પાસેથી લાયસન્સ મેળવ્યા વિના વ્યાપારી હેતુઓ માટે પ્લેટફોર્મ પરની સામગ્રીના કોઈપણ ભાગનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં.

5.5 જો તમે આ T&C ના ઉલ્લંઘનમાં પ્લેટફોર્મના કોઈપણ ભાગને છાપો, નકલ કરો અથવા ડાઉનલોડ કરો, તો પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવાનો તમારો અધિકાર તરત જ બંધ થઈ જશે અને તમારે અમારા વિકલ્પ પર, તમે બનાવેલી સામગ્રીની કોઈપણ નકલો પરત કરવી અથવા નાશ કરવી આવશ્યક છે.

6. તમારા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ માહિતીની સારવાર

અમે અમારી ગોપનીયતા નીતિ અનુસાર તમારા વિશેની માહિતી પર પ્રક્રિયા કરીએ છીએ.

7. થર્ડ પાર્ટી કન્ટેન્ટ

તૃતીય પક્ષની સામગ્રીની તમારી ઍક્સેસ અમારી તૃતીય પક્ષ સામગ્રી નીતિ દ્વારા સંચાલિત થશે.

8. ગંભીરતા

જો આમાંની કોઈપણ શરતો કોઈપણ રાજ્ય અથવા દેશના કાયદાને કારણે ગેરકાયદેસર, અમાન્ય અથવા અન્યથા બિનઅસરકારક હોવાનું નિર્ધારિત કરવું જોઈએ, જેમાં આ શરતો અસરકારક હોવાનો ઈરાદો છે, તો તે હદ સુધી અને અધિકારક્ષેત્રની અંદર જે તે શબ્દ ગેરકાયદે છે, અમાન્ય અથવા લાગુ ન કરી શકાય તેવું, તેને તોડી નાખવામાં આવશે અને કાઢી નાખવામાં આવશે અને બાકીની T&C ટકી રહેશે, સંપૂર્ણ બળ અને અસરમાં રહેશે અને બંધનકર્તા અને અમલ કરવા યોગ્ય રહેશે.

9. બિન-સોંપણી

તમે તમારી અને અમારી વચ્ચેના કરારને અન્ય કોઈ વ્યક્તિને સોંપવા અથવા સ્થાનાંતરિત કરવા માટે સોંપણી અથવા સ્થાનાંતરિત કરશો નહીં અથવા ઉદ્દેશ્ય કરશો નહીં.

10. સ્વતંત્ર કોન્ટ્રાક્ટર

આ T&C માં સમાવિષ્ટ કંઈપણ એમ્પ્લોયર અને કર્મચારી, પ્રિન્સિપાલ અને એજન્ટ, ભાગીદારી અથવા સંયુક્ત સાહસ અથવા અન્ય કોઈપણ વિશ્વાસુ સંબંધ બનાવવા માટે અર્થઘટન કરવામાં આવશે નહીં.

11. કોઈ તૃતીય-પક્ષ લાભાર્થીઓ નથી

વપરાશકર્તા સ્વીકારે છે અને સંમત થાય છે કે આ કરારને કોઈ પણ સંજોગોમાં તૃતીય પક્ષ લાભાર્થી કરાર તરીકે સમજવામાં આવશે નહીં, અને તે પક્ષકારો સિવાય કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા કંપનીના લાભ માટે બનાવાયેલ નથી.

12. નિયમનકારી કાયદો અને વિવાદનું નિરાકરણ

આ T&C કાયદાના સિદ્ધાંતોના સંઘર્ષના સંદર્ભ વિના, ભારતના કાયદાઓ દ્વારા સંચાલિત અને બાંધવામાં આવશે. ગાંધીનગર-ગુજરાતની અદાલતો પાસે આ T&Cની શરતોના સંબંધમાં અથવા તેના હેઠળ ઉદ્ભવતા કોઈપણ વિવાદો નક્કી કરવા માટે વિશિષ્ટ અધિકારક્ષેત્ર હશે. તમે ગાંધીનગર-ગુજરાતની અદાલતોના અધિકારક્ષેત્રને સબમિટ કરવા માટે સંમત થાઓ છો અને આવી અદાલતો દ્વારા પક્ષકારો પરના અધિકારક્ષેત્રના ઉપયોગ પરના કોઈપણ અને તમામ વાંધાઓને માફ કરવા માટે સંમત થાઓ છો.